Menu
 • YouTube
 • Google plus
 • twitter
 • Facebook

Škola jedrenja

Kako bi na najbolji mogući način djeci omogučili da upotpune svoje slobodno vrijeme, tijekom proljetnih i ljetnih školskih praznika organiziramo šestodnevne tečajeve škole jedrenja. Uključivanjem djece u ovaj sport omogućavamo im pravilan rast i razvoj, odgoj i izgradnju ličnosti,  boravak u prirodi te druženje sa vršnjacima. Jedini preduvjet je osnovno znanje plivanja. Program škole jedrenja prije svega usmjeren je ka cjelokupnom razvoju djeteta: motoričkom, funkcionalnom te kognitivnom i konativnom. Osim učenja sportskih elemenata, širok je spektar znanja koje pruža jedrenje; učenje pomorskih vještina, preživljavanje na moru, snalaženje u prostoru te upozavanje vlastitih granica.

Svaki polaznik naše početničke škole usvaja osnovne specifične elemente jedrenja:

 • Upoznavanje sa dijelovima jedrilice te njihovom funkcijom.
 • Pripremanje jedrilice za plov te raspremanje nakon plova.
 • Upravljanje jedrilicom na moru.
 • Snalaženje na moru.
 • Upoznavanje sa vrstama vjetrova i njihovim karakteristikama.
 • Vrste i karakteristike nautičkih čvorova i njihova primjena.
 • Snalaženje i pravila ponašanja na moru.

Osim navedenih specifičnih elemenata, naglasak dajemo i na razvoj funkcionalnih sposobnosti aerobnog tipa,  motoričkih sposobnosti: koordinacije, fleksibilnosti, ravnoteže, agilnosti, frekvencije pokreta te razvoj motoričke inteligencije. Sa djecom rade vrhunski i stručni treneri sa višegodišnjim trenerskim iskustvom koji svoj entuzijazam i ljubav prema jedrenju svakodnevno prenose na one najmlađe.

Svaki polaznik na dar dobiva diplomu „CSC Škola jedrenja“ za završeni početnički tečaja te može nastaviti razvijati svoje sposobnosti i znanja, jedreći u naprednim gupama kao redoviti član našega kluba.  

Termini i satnica škole jedrenja te cijena početničkog tečaja biti će naknadno objavljeni na našoj web stranici te društvenim mrežama.

Za sve ostale upite slobodno nas kontaktirajte!